• Geologiczna obsługa budownictwa

  • Hydrogeologia

  • Badania terenowe

  • Geologia inżynierska

  • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie.

O nas

Od 1991 roku Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych „GEOBUD” Bronisław Pietruszka świadczy usługi geologiczne najwyższej jakości na terenie całej Polski.

W ponad dwudziestoletnim okresie działalności Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych „GEOBUD” wykonało szereg badań terenowych, sprawozdań, opinii, ekspertyz, projektów oraz dokumentacji dla kilkuset obiektów i tematów z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki, geologii złóż, hydrogeologii oraz wielu innych.

Wykonujemy badania geologiczne i geotechniczne pod inwestycje budowlane takie jak domy jednorodzinne i wielorodzinne, biurowce, osiedla mieszkaniowe, hale, magazyny, drogi, mosty, sieci wodno-kanalizacyjne i nie tylko.

PUG „Geobud” zostało założone przez doświadczonego geologa mgr Bronisława Pietruszkę, posiadającego uprawnienia geologiczne (nr upr. CUG–060265) będące odpowiednikiem uprawnień kategorii VI i VII.

Zatrudniamy pracowników z wyższym specjalistycznym wykształceniem geologicznym oraz uprawnieniami z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki.

Uzyskane kwalifikacje zawodowe pozwalają Nam na świadczenie kompleksowych usług z zakresu geologii, począwszy od projektowania badań geologicznych poprzez ich wykonanie i opracowanie skończywszy na wykonawczej i powykonawczej obsłudze budów.


 


Gwarantujemy najwyższą jakość usług oraz konkurencyjne ceny.